Đại học & Cao đẳng

Ngày hội Tuyển dụng của Công ty Enclave tại Đại học Duy Tân

Sáng ngày 15/10/2017, Công ty Enclave đã phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức Ngày hội tuyển dụng Boot Camp lần thứ 11 với sự tham gia của gần 200 sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin...